Deze woning is bijna gereed. De ‘echte’ foto’s worden nog gemaakt, onderaan deze pagina vindt u alvast enkele bouwfoto’s.

Het kavel is gelegen in het hart van natuurgebied de Weerribben/Wieden. Een veengebied dat gekenmerkt wordt door sloten, meren, riet en een prachtige weidsheid. 

Uitgangspunt bij het ontwerp van deze woning was dan ook om de natuur ten volle te kunnen ervaren. De woning is aan de noordzijde vrij gesloten en opent zich aan de zuidzijde richting het natuurgebied. Een volledig te openen gevel op de begane grond zorgt voor een optimaal contact met buiten. Het hart van de woning vormt de schouw, zoals dat in de vroegere veenhuizen ook gebeurde. De schouw vormt ook het draaipunt voor een subtiele knik in de woning, die zorgt voor meer geborgenheid, meer zoninstraling in de winter en een gerichter uitzicht op het natuurgebied en het nabijgelegen stadje Blokzijl.

De vormgeving van de woning borduurt voort op de in het gebied aanwezige typologieën van kapschuren en botenhuizen, maar vertaalt deze naar een energieneutraal woonhuis door gebruik te maken van (passieve) architectonische ingrepen: een optimale oriëntatie ten opzichte van de zon; een sterk geïsoleerde gesloten Noordgevel en een transparante Zuidgevel; overstekken die opwarming in de zomer tegengaan, maar winterzon toelaten; een dakhelling van 36° geschikt voor (actieve) zonne-energie en een inpandig vegetatiedak dat zorgt voor koeling.

De in het gebied aanwezige kapschuren en botenhuizen kennen een verscheidenheid aan materiaalgebruik. Gevels en kozijnen zijn vaak van zwart geteerd hout, daken van riet, pannen, of golfplaat. In dit ontwerp is eveneens gekozen voor zwarte geveldelen en kozijnen. Omdat het huis verscholen ligt tussen de bomen is gekozen voor een zinken dak. (een rieten dak zou hier bijvoorbeeld minder geschikt zijn). De detaillering is uiterst sober, zoals dit ook het geval is bij de oorspronkelijke bebouwing.

Projectteam:
Tjalling Homans, Jeroen Stolk
Kroes Nijeveen (aannemer)
Klok (installateur)
Fledderus (electra)
De Natuurtuin, Gerd van Helden (tuinarchitect)

Hieronder enkele foto’s van de bouw: